Tag: woningcorporaties

Opinie: ‘Week van het Huren’; samenwerken met een woningcorporatie

Corporaties en Sustay; een welkome match van wederzijds toegevoegde waarde

Het is van 5 tot en met 10 oktober de ‘Week van het Huren’. Als ontwikkelaar van huurwoningen voor de middeninkomens interesseert ons dit mooie initiatief. Verschillende woningcorporaties uit het hele land en branchevereniging Aedes laten zien hoe zij zich vol overgave inzetten voor hun huurders en de woningen en wijken waarin zij wonen. Prachtige wijken waar veel woningcorporaties volop investeren in kwaliteit en leefbaarheid. Een opgave die nooit af is en continue aandacht verdient. Want de opgaven in de wijken zijn groot. Te denken valt aan, onder andere, kwaliteit van de woningvoorraad, samenstelling van de wijk, sociale cohesie, duurzaamheid, energietransitie, economische opbouw en openbare ruimte. Naast deze opgaven zien we verdere prijsstijgingen en een enorme druk op de beschikbaarheid danwel bereikbaarheid van goede woningen voor de lage én middeninkomens. Het is triest te moeten concluderen dat in de sociale huur en middenhuur nog steeds sprake is van grote tekorten. Nog steeds zoeken te veel mensen een betaalbare huurwoning. Een grote groep mensen die tussen wal en schip vallen en niet kunnen in- of doorstromen.

Sustay wil graag helpen. Wij maken ons om dezelfde doelgroep van lage en middeninkomens zorgen. Wij zoeken continue de samenwerking op om meer betaalbare huurwoningen te realiseren om een thuis voor iedereen bereikbaar te maken. Sustay maakte het afgelopen jaar in diverse projecten volop samenwerkingscombinaties en programma’s waarin sociale en betaalbare vrije sector worden gecombineerd. Dan valt te denken aan samenwerkingen met Staedion in Den Haag, Ons Doel in Leiden, Viveste in Houten en Lekstede in Bunnik. Allemaal voorbeelden waar Sustay nauw samenwerkt met corporaties en op deze manier het samen voor elkaar krijgen om de opgave die voor ons ligt in te vullen. De opgave om meer betaalbare huurwoningen te realiseren en de lage en middeninkomens te helpen aan een thuis. Concreet: dan praten we afgelopen jaar al gauw over bijna 800 woningen. Sustay geeft dat een trots gevoel. Al vanaf het prille begin bekommeren we ons om de lage en middeninkomens die geen betaalbare huurwoning kunnen vinden. Het ontwikkelen van huurwoningen zit in ons DNA. Op een intrinsieke wijze, zonder het achterliggende belang van locaties in eigendom die ‘gevuld’ moeten worden, een beleggingsvehikel dat ‘gevuld’ moet worden, een maatschappelijk verantwoord ‘sausje’ of slechts de eis van overheden inzake 30 % sociaal. Nee! Simpelweg omdat dit nu precies de kern is waar we ons initieel altijd al hard voor hebben gemaakt: Nederland voorzien van een mooie mix van betaalbare en duurzame huurwoningen voor de doelgroepen die dat het hardst nodig hebben.

Het voltallige team van Sustay is van mening dat we met z’n allen pas aan de vooravond staan van het gezamenlijk vormgeven van nieuwe huurprogramma’s in wijken. Voor de komende jaren is en blijft het ontwikkelen van betaalbare huurwoningen ons speerpunt en zullen we meer en meer projecten opstarten waarin woningcorporaties en Sustay samenwerken. Aanstaande projecten in bijvoorbeeld Utrecht en Rotterdam onderstrepen dit. Vraagt dit om strikte, zware voorwaarden? Nee. Een succesvolle samenwerking met de sociale sector vraagt slechts een mindset van samenwerking én transparantie ten aanzien van wensen, eisen en cijfers. Dat valt dus reuze mee! Wij doen de rest indien nodig en gewenst. Wat ons betreft wordt volgend jaar tijdens de ‘Week van het Huren’ door ons een award uitgereikt aan een partij (variërend van een gemeente tot belegger of corporatie) die echt binnen het kader betaalbaar huren het verschil heeft gemaakt. Wordt vervolgd.

Menno Schapendonk & Frank Pieper
SUSTAY | verantwoord wonen

De Schaloen Den Haag: mooi voorbeeld van een intensieve samenwerking met een woningcorporatie (Staedion, 570 betaalbare huurwoningen)

1e paal Eikenhout Houten geslagen

Woensdag 7 oktober is de eerste paal van het duurzame appartementencomplex Eikenhout geslagen door bouwbedrijf De Langen & Van den Berg. Gezien de enorme behoefte aan betaalbaar wonen is de start bouw van project Eikenhout een grote opsteker voor de gemeente.

Voorbereidingen in september ten behoeve van de 1e paal

Duurzaam gebouw voor verschillende doelgroepen

Plan Eikenhout, vernoemd naar de straat in de wijk Het Hout, is een zeer geliefd en gewild nieuwbouwproject in Houten omdat het meerdere unieke combinaties voortbrengt. Zo wordt er een prachtige, grote en groene binnentuin gerealiseerd waar zowel bewoners als omwonenden samen het hele jaar door van kunnen genieten. Alle 80 appartementen worden duurzaam, namelijk volledig elektrisch, opgeleverd. Dat vertaalt zich naar comfortabele, gasloze woningen met vloerverwarming, veel zonnepanelen en voor de bewoners een lage energierekening. Wat het nieuwbouwproject extra bijzonder maakt is de combinatie tussen sociale huur, middeldure vrije sector huur én koopappartementen. Door het combineren van verschillende segmenten – waar in deze regio een enorm tekort in is – worden diverse doelgroepen tegelijkertijd bediend.

6 extra woningen te koop

Binnen plan Eikenhout is de verkoop van de koopappartementen een succes gebleken. Van Herk Makelaardij heeft alle 20 woningen in een rap tempo verkocht. Daarbij hebben mensen uit de regio voorrang bij de toewijzing gekregen. Vanwege de grote vraag naar dit product heeft Sustay besloten om 6 extra woningen in de verkoop te doen. Op dit ogenblik zijn er hiervan nog slechts vier prachtige, ruime appartementen te koop, inclusief een parkeerplaats in de halfverdiepte garage onder het complex. De driekamerappartementen zijn met meer dan 90m2 erg ruim, zeer energiezuinig en worden voorzien van een complete, luxe keuken en badkamer. Het zonnige terras met uitzicht op de prachtige binnentuin is magnifiek te noemen. Er kan voor meer informatie en/of interesse contact worden opgenomen met Van Herk Makelaardij via 030 202 7386.

Planning huurwoningen: start begin 2021

De oplevering van het karakteristieke gebouw zal naar verwachting eind 2021 plaatsvinden. In het voorjaar van 2021 zal daarom het verhuurtraject van de middenhuur appartementen gestart worden. De sociale huurappartementen worden eigendom van woningcorporatie Viveste uit Houten. Op wonenineikenhout.nl is uitgebreide informatie over het project terug te vinden en kunnen geïnteresseerden zich inschrijven.

De 1e paal is een feit!

Woningen Rhijnhaeghe verkocht, start verhuur in het najaar

Alle koopwoningen, 28 appartementen en 6 twee-onder-een-kapwoningen, van nieuwbouwproject Rhijnhaeghe Bunnik zijn verkocht. In het najaar zal de start van de vrije sector huurwoningen van start gaan. Het middenhuur segment omvat 10 grondgebonden rijwoningen verdeeld over 2 blokken en 20 appartementen. De overige appartementen vallen binnen de sociale huur en worden in een later stadium verhuurd door woningcorporatie Lekstede. In totaliteit omvat Rhijnhaeghe 91 woningen, verdeeld over verschillende woonproducten en segmenten. Lokale bewoners krijgen voorrang.

De ligging van de nieuwe woonbuurt is ideaal nabij het vernieuwde winkelcentrum en de gezellige oude dorpskern. Het project heeft een speelse opzet en is omringd door volwassen bomen. In het plangebied is ruimte vrijgehouden voor nieuw groen. Meer info op www.rhijnhaeghe.nl.

Lees ook het artikel: Herontwikkeling Rhijnhaeghe nu echt van start

Alle koopwoningen Rhijnhaeghe Bunnik zijn verkocht

Ondertekening koopovereenkomst Eikenhout met woningcorporatie Viveste

Project Eikenhout in de gemeente Houten, met 80 duurzame senioren appartementen, is weer een stap dichterbij gekomen. Op dinsdag 30 juni hebben Batian Nieuwerth, directeur- bestuurder van woningcorporatie Viveste, en Frank Pieper & Menno Schapendonk, directie Sustay, gezamenlijk de koopovereenkomst getekend voor de bouw van 24 sociale huurappartementen. Een dag later, op woensdag 1 juli, werd de grond overeenkomst getekend met de nieuwe wethouder Sander Bos van de Gemeente Houten.

Ondertekening met wethouder Sander Bos (Gemeente Houten)

Bijzonder aan het project Eikenhout is dat de woningen specifiek voor senioren worden gerealiseerd en dat er wederom een voorrangsregeling door Sustay met de gemeente is afgesproken inzake toewijzing aan lokale doorstromers. Deze maatwerk oplossing leidt tot maximaal effect in de lokale woonbehoeften. Naast de sociale huur worden onder andere middenhuur appartementen, een half verdiepte parkeerkelder, fietsparkeren en een grote gezamenlijke binnentuin gerealiseerd.

De combinatie van sociale huur en middenhuur maakt Sustay steeds vaker. Inmiddels zijn er al vele succesvolle voorbeelden met betrekking tot een samenwerking met een woningcorporatie. Uit onderzoek blijkt dat een gemixte, inclusieve woonbuurt steeds vaker logisch, nodig en een verrijking is.

Het ontwerp is gerealiseerd door Bureau Bramer en de bouw wordt over enkele weken gestart door De Langen van den Berg. De oplevering zal tweede helft 2021 plaatsvinden.

Ondertekening met woningcorporatie Viveste

Herontwikkeling Rhijnhaeghe Bunnik nu echt gestart

Na een jarenlang voortraject is Sustay dan daadwerkelijk begonnen met de herontwikkeling van de locatie Rhijnhaeghe in de gemeente Bunnik. De toekomstige inclusieve woonbuurt Rhijnhaeghe is wederom een mooi voorbeeld van een binnenstedelijk project waar verschillende woonproducten, segmenten en doelgroepen samenkomen. 

Het plan met 91 duurzame woningen is een mix van appartementen en grondgebonden woningen. Sustay is opnieuw de samenwerking aangegaan met een woningcorporatie, ditmaal Lekstede. Het leidt tot een fraaie combinatie van onder andere sociale huur en middenhuur. Het diverse plan wordt aangevuld met een parkeergarage en er wordt tevens een mooi groen binnengebied gerealiseerd. Veel gemeenten hebben tegenwoordig de behoefte om voorrang te verlenen aan lokale doelgroepen (zoals in Bunnik senioren en doorstromers), het opstellen van huurprijsgrenzen en het langjarig vasthouden in het middensegment vast te leggen. Bij project Rhijnhaeghe zijn over al deze punten met groot succes concreet afspraken gemaakt met de Gemeente Bunnik.

Het stedenbouwkundig ontwerp en inrichtingsplan is van Space Value en het woningontwerp werd verricht door Venster Architekten. De sloop van het huidige kantoorgebouw op de locatie wordt uitgevoerd door Avezaat, zodat daarna met de bouw gestart kan worden door Schutte Bouw & Ontwikkeling. 

De verwachte eerste opleveringen zijn vanaf het eerste kwartaal in 2021.

Oude situatie Rhijnhaeghe Bunnik

Welke woningcorporatie lost de Hurendam ontwikkelcase op?

De woningmarkt zit op slot. Meer huurwoningen en een goede doorstroming zijn daarbij een belangrijke sleutel, met name in de overgang van sociale huur naar middenhuur. Echter hoe dit op te lossen? Dienen corporaties zelf middenhuur te ontwikkelen? Kunnen en willen corporaties dit eigenlijk wel? Of gaat het toch efficiënter als er wordt samengewerkt met een marktpartij?

In de speciaal voor woningcorporaties gecreëerde kennispaper ‘De sleutel tot…’, met onder andere een bijdrage van prof. Peter Boelhouwer (TU Delft), worden meerdere sleutels aangereikt die tot oplossingen leiden. Tevens is er een ontwikkel case inbegrepen: een bouwrijp stuk grond in het fictieve Hurendam ten behoeve van sociale huur én middenhuur. Welke woningcorporatie krijgt de case rond?

Ontdek hier de case Hurendam

De bouwrijpe grond in Hurendam.

Corporaties krijgen sleutels tot middenhuur aangereikt

Op donderdag 9 mei vond de, speciaal voor bestuurs-, directieleden en ontwikkelmanagers van woningcorporaties, de kennisbijeenkomst “De sleutel tot… #middenhuur #socialehuur #samenwerking” plaats. Negen corporaties uit verschillende hoeken van het land stuurden in zijn totaliteit tien personen naar het Wachthuis van Fort De Batterijen te Nieuwegein.

In het kader van een op slot zittende woningmarkt, waarbij doorstroming van sociale huur naar middenhuur en gecombineerde programmering essentieel is, organiseerde initiatiefnemer Sustay de bijeenkomst. De in Utrecht gevestigde middenhuur ontwikkelaar deelde daar de ‘sleutels’ uit om tot een gezamenlijke oplossing te komen en de samenwerking met woningcorporaties kracht bij te zetten.

De middag werd na een goede boerenlunch afgetrapt door professor dr. Peter Boelhouwer van de TU Delft. Hij gaf de deelnemers de laatste inzichten in de woningmarkt met nadruk op middenhuur vanuit corporatie perspectief.

Daarna nam Bart Dopper van Stec Groep het stokje over en gaf uitleg over hoe belangrijk middenhuur is in Nederland en welke kansen er liggen voor woningcorporaties bij een samenwerking met een marktpartij.

Frank Pieper, mede-eigenaar van Sustay, reikte de derde sleutel aan door vele voorbeelden te geven van eigen projecten in de praktijk. Het effect van verdichten en doorstroming per doelgroep kwam tevens uitgebreid aan bod. Bij alle drie de ‘sleutels’ was er volop mogelijkheid tot vragen stellen en met elkaar de dialoog aan te gaan.

Na de drie kennis sessies presenteerde Björn Six (Sustay) de ontwikkelcase gebaseerd op een combinatie van sociaal en middenhuur in het fictieve dorp Hurendam, net gelegen naast de grote stad Den Huur. De deelnemers kregen een kader mee en werden opgesplitst in twee groepen. Daar gingen ze aan de slag met een 6.000 m2 braakliggend terrein in een bestaande wijk. Er werd gevraagd om een schetsontwerp te creëren en een haalbare business-case aan te tonen ondersteund door een financiële onderbouwing. 

Uiteraard deelde Sustay als ervaren middenhuur ontwikkelaar ook haar aanpak en uitkomst op de case. De oplossingen van de corporaties en de marktpartij waren soms overlappend en soms verrassend anders. Daarnaast moest men antwoord geven op vragen als doelgroep bepaling, huurniveau en processnelheid (ontwikkel – oplever tijdspad).

De opzet was bewust klein gehouden en met gelijkgestemde deelnemers. Hierdoor ontstond snel een open, vertrouwde en betrokken setting, waardoor alle deelnemers en sprekers het als een zeer vruchtbare dag ervoeren. Aanwezige corporaties waren Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Bo-Ex (Utrecht), Staedion (Den Haag), GroenWest (‘Groene Hart’), Provides (IJsselstein), Viveste (‘Kromme Rijngebied’), Portaal (Leiden), Lekstede Wonen (Vianen) en Habion ouderen huisvesting (landelijk).

De middag krijgt nog een opvolging door de gedeelde kennis, de dialoog en de case uitkomsten te bundelen in een naslagwerk. Binnen enkele weken wordt dit opgeleverd.

Proef de sfeer van de bijeenkomst in onderstaande video:

Corporatie bijeenkomst ‘De sleutel tot…’ op 9 mei

Op 9 mei organiseren we de kennis sessie ‘De sleutel tot…’ voor bestuurders, directieleden en ontwikkelmanagers van woningcorporaties afkomstig uit heel Nederland. Waarom? De woningmarkt zit op slot. Meer huurwoningen en een goede doorstroming zijn daarbij een belangrijke sleutel, met name in de overgang van sociale huur naar betaalbare middenhuur.

Hoe is dit op te lossen? Wat als wonigcorporaties zelf middenhuur gaan ontwikkelen? Kan en wil een corporatie dit wel? En gaat het efficiënter als men samenwerkt met marktpartijen?

Op de inspirerende locatie Fort De Batterijen reiken sprekers als prof. dr. Boelhouwer (TU Delft), Bart Dopper (Stec Groep) en Frank Pieper (directie Sustay) ‘sleutels’ tot oplossingen aan voor een klein en exclusief corporatie gezelschap.

Daarnaast dagen we alle deelnemers deze dag uit om gezamenlijk aan een fictieve case te werken. Na uitwerking zullen we verrassen door de uitkomsten naast elkaar te leggen en nieuwe inzichten te verschaffen.

Deze middag staat in het teken van ontmoeten, inspireren en nieuwe inzichten. Vooraf is er een heerlijke boerenlunch en na afloop is er volop ruimte om met elkaar na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.


Ptolemaeuslaan 56 Utrecht
Postbus 40386 3504 AD Utrecht
info@sustay.nl
030 – 767 00 46

Website gerealiseerd door Mr. Six Marketing Strategy en Interweave