• SUSTAY | verantwoord wonen
    Voor wie wij waarde creëren

Bewoner

De eindgebruiker, de bewoner, staat bij Sustay altijd voorop. Onze woningen zijn uitermate geschikt voor verschillende type bewoners, passend bij elke levensfase. Denk hierbij aan eenpersoonshuishoudens, jonge stellen, gezinnen en 55-plussers. Wij maken het elke dag mogelijk om mensen te laten wonen in een comfortabele en energiezuinige woning voorzien van een huurprijs van tussen de € 450,- en € 950,-. Het segment waar nu grote behoefte aan is.

Sustay realiseert altijd huurwoningen met zeer lage energie- en onderhoudskosten. Dit vinden we echter niet voldoende. Onze wens is om uitsluitend ‘nul-op-de-meter’ woningen te realiseren, dus wonen met een energierekening van € 0,-. Kwalitatief hoogstaand wooncomfort voor minder geld betekent meer besteedbaar inkomen, dus een hogere kwaliteit van leven.

Geïnteresseerd in één van onze huurwoningen? Klik hier

Belegger

Wil je als private of institutionele belegger, zorginstelling of corporatie invulling blijven geven aan een dringende huisvestingsbehoefte en intrinsieke waarde toevoegen aan je portefeuille dan biedt Sustay een aantrekkelijk alternatief. Wij sturen op toekomstwaarde voor de portefeuille door middel van focus op een courante investering en een efficiënte exploitatie.

Huurpotentie, vaste investeringsprijzen en ontwikkelsnelheid zijn de basis. Wij geven de portefeuillestrategie, het programma van eisen en de exploitatie de aandacht die ze verdienen. Met de juiste partners zijn de ontwikkel- en bouwrisico’s afgedekt en is realisatie van onze integrale, duurzame en betaalbare turnkey oplossing gegarandeerd.

Grondeigenaar

Als iets onrealistisch lijkt, dan is het wel dat binnen het segment betaalbaar huren de grondeigenaar een reële prijs ontvangt voor de grondpositie. Dit is logisch gezien veel ontwikkelaars in Nederland dit inderdaad niet waar kunnen maken en hier wringt de schoen. Sustay kan dit echter wel en dat maakt ons zo uniek. Wij zijn wel in staat om te voldoen aan de wensen van bewoners vandaag de dag, een rendabele portefeuille voor woningbeleggers te creëren én de grondeigenaar tegemoet te komen in een reële grondopbrengst. 

Ben je grondeigenaar en benieuwd hoe wij dit wél kunnen? Wij komen graag met je in contact.

Gemeente

Naast het laten samensmelten van de wensen van bewoners, beleggers en grondeigenaren, zijn wij ook een waardevolle partner voor gemeenten. Dankzij onze ontwikkelkracht en het naar voren halen van investeringen kan Sustay gemeenten snel ontzorgen. Door juist samen 1-op-1 een business case vorm te geven, waar duurzaamheid en betaalbaar wonen voorop staat, verliezen wij niet onnodig tijd en geld aan procedures. Dit is één van de manieren waardoor, mede dankzij vruchtbare samenwerkingen met diverse gemeenten in Nederland, de woningmarkt lokaal weer in beweging komt.

Door jarenlange ervaring en zicht op beleidsmatige en lokale behoeften – zoals doorstroming, duurzaamheid, een maximale woonquote of zorg – stemmen we af op de belangrijke beleidsdoelen en zorgen we voor optimalisatie in grondopbrengsten in de vrije markt sector.

WONINGCORPORATIE

De woningmarkt zit op slot. Meer huurwoningen en een goede doorstroming zijn daarbij een belangrijke sleutel, met name in de overgang van sociale huur naar middenhuur. Hoe is dit op te lossen? Dienen corporaties zelf middenhuur te ontwikkelen? Kunnen en willen corporaties dit eigenlijk wel? Of gaat het toch efficiënter als er wordt samengewerkt met een marktpartij? In de kennispaper 'De sleutel tot...', met onder andere een bijdrage van prof. Peter Boelhouwer (TU Delft), worden meerdere sleutels aangereikt die tot oplossingen leiden. Tevens is er een ontwikkel case inbegrepen: een mooi bouwrijp stuk grond in Hurendam ten behoeve van sociale huur én middenhuur. Wie krijgt de case rond?

Maatschappij

Tot slot en ondanks dat het indirect is, voegen wij enorm veel waarde toe voor de gehele maatschappij. Door oplossingen te generen die in spelen op thema’s als scheefwonen, betaalbaarheid, energie en duurzaamheid, kunnen wij met trots waarnemen dat door ons gerealiseerde woonbuurten daadwerkelijk impact hebben op de samenleving. 

Hier stopt het niet voor Sustay. Vanuit dit vertrekpunt vragen wij ons elke dag opnieuw af hoe wij een bijdrage kunnen leveren aan de betaalbaarheid en comfort van wonen gekoppeld aan duurzaam ontwikkelen en ondernemen.

Ptolemaeuslaan 56 Utrecht
Postbus 40386 3504 AD Utrecht
info@sustay.nl
030 – 767 00 46

Website gerealiseerd door Mr. Six Marketing Strategy en Interweave